-4.0

12:42 AM anna m. 0 Comments
to moja odpowiedź na pytanie 'jaka jest kopenhaga'.
właśnie taka. właśnie taka jest kopenhaga jaką poznałam.
i jedyne co ewentualnie mogłabym dodac,
to jeszcze kilkanaście rowerów.
i gdyby jej codziennym językiem był szwedzki,
zostałaby na pewno moim ukochanym miastem.

this is a perfect answer to the question
'what's copenhagen like? what's my copenhagen like?'
there could have been only a few more bikes.
and if they spoke swedish there,
it would be my favourite city. undoubtedly.

0 komentarze: