-1.2

5:10 PM anna m. 0 Commentswidoki z bergen. widoki z pociągu. przewodniki nie kłamią.
i nie było aż tak mrocznie. to tylko mój aparat potrzebuje naprawy.

views from bergen, views from the train. guidebooks don't lie.
and it wasn't that gloomy. it's just my camera that needs fixing.

0 komentarze: